Przegląd Książki 2018

ORG pttk-jpg  Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
herb_przeglad

Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego

MTP-large

Międzynarodowe
Targi
Poznańskie

Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

Lauretaów poszczególnych kategorii konkursowych, zamieszczających w mediach informację o otrzymanym wyróżnieniu,

uprzejmie prosimy o podawanie pełnych nazw instytucji organizującyh i współfinansujących Przegląd Książki. DZIĘKUJEMY!

 

XXVI Ogólnopolski Przegląd Książki
Krajoznawczej i Turystycznej
9-11 lutego 2018 Poznań "Tour Salon"

 

REGULAMIN 2018  
FORMULARZ ZGŁOSZENIA 2018  
   
 

Patronat Honorowy

 
  polska_organizacja_turystyczna
 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

 Polskie Towarzystwo 
 Wydawców Książek

 

Patronat Medialny

  poznaj_swoj_kraj-large
 
 

logowydawcacom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej XXVI edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Międzynarodowe Targi Poznańskie i Samorząd Województwa Wielkopolskiego, objętego patronatami honorowymi Ministerstwa Sportu i Turystyki,  Polskiej Organizacji Turystycznej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz medialnymi TTG Central Europe, Wydawca.com.pl i Poznaj Swój Kraj, a wykonawczo realizowanego przez Centralną Bibliotekę PTTK w Warszawie.

Laureatom pierwszych miejsc z 2017 roku w poszczególnych kategoriach konkursu organizatorzy zapewniają bezpłatne miejsce na stoisku Przeglądu w Strefie Zwycięzców 2018 w trakcie Tour Salonu 2018.

Książki zgłaszane do udziału w Przeglądzie prosimy przysyłać na adres Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie do dnia 24 listopada 2017, gdzie będzie miało miejsce posiedzenie jury konkursowego w dniach 1-2 grudnia 2017. Publikacje zostaną przewiezione do Poznania i eksponowane na stoisku targowym w trakcie Tour Salonu w dniach 9-11 lutego 2018 r. a ponadto będą promowane na stronie internetowej oraz na funpage FB Przeglądu Książki.

Uroczystość wręczenia nagród wyróżnionym wydawcom i autorom, z udziałem zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników przeglądu odbędzie się na terenach targowych, a towarzyszyć jej będą między innymi gra targowa organizowana przez studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu
A. Mickiewicza w Poznaniu oraz spotkania i wystawy tematyczne. Wydarzenia te będą przedmiotem promocji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Międzynarodowych Targów Poznańskich na stronach  internetowych. 

Prosimy również o przesyłanie wraz z publikacjami zgłaszanymi do udziału w Przeglądzie – ulotek i katalogów reklamowych Państwa Wydawnictw, które będziemy rozpowszechniać w trakcie Tour Salonu.

Informacje o przebiegu prac realizacyjnych Przeglądu, szczegółowy regulamin, kartę zgłoszenia oraz zdjęcia z organizowanych przedsięwzięć znajdą Państwo na stronach internetowych Przeglądu Książki http://www.przegladksiazki.pl/, www.facebook.co/Przeglad.Ksiazki, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego http://www.pttk.pl/.

W wyrazami szacunku

Komisarz Przeglądu
/-/ Maria Janowicz
+48 501 393 066

Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Centralna Biblioteka PTTK

Ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
tel. +4822/831 80 65

przegladksiazki@przegladksiazki.pl
www.przegladksiazki.pl
www.facebook.com/Przeglad.Ksiazki