Przegląd Książki 2018

ORG pttk-jpg  Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
herb_przeglad

Samorząd
Województwa
Wielkopolskiego

MTP-large

Międzynarodowe
Targi
Poznańskie

Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

Lauretaów poszczególnych kategorii konkursowych, zamieszczających w mediach informację o otrzymanym wyróżnieniu,

uprzejmie prosimy o podawanie pełnych nazw instytucji organizującyh i współfinansujących Przegląd Książki. DZIĘKUJEMY!

 

XXVI Ogólnopolski Przegląd Książki
Krajoznawczej i Turystycznej
9-11 lutego 2018 Poznań "Tour Salon"

 

REGULAMIN 2018  
FORMULARZ ZGŁOSZENIA 2018  
   
 

Patronat Honorowy

 
  polska_organizacja_turystyczna
 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

 Polskie Towarzystwo 
 Wydawców Książek

 

 

Patronat Medialny

  poznaj_swoj_kraj-large
 
 

logowydawcacom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KSIĄŻKI KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ TARGI REGIONÓW I PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
TOUR SALON POZNAŃ 2018

Organizatorzy:

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie,
 • Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Patronaty Honorowe:

 • Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
 • Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,
 • Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Przegląd przygotowała Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie.

Jury XXVI Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej obradowało
w dniach 1-2 grudnia 2017 roku w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie pod przewodnictwem prof. dr hab. Janusza Zdebskiego w składzie:

 • Katarzyna Podhorodecka (Ministerstwo Sportu i Turystyki),
 • Liliana Topolnicka-Waszczuk (Polska Organizacja Turystyczna),
 • Andrzej Kaleniewicz (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego),
 • Andrzej Tomaszewski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek),
 • Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska (Muzeum Sportu i Turystyki),
 • Szymon Bijak (Komisja Krajoznawcza ZG PTTK),
 • Małgorzata Pawłowska (Centralna Biblioteka PTTK),
 • Wiesław Ostrowski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW),
 • Andrzej Palacz (WYDAWCA.com.pl),
 • Alicja Gotowt-Jeziorska (Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych PTTK),
 • Andrzej Wielocha (Wydawnictwo PTTK „Kraj”),
 • Maria Janowicz (komisarz XXVI Przeglądu).

Publikacje zgłoszone do udziału w Przeglądzie oceniane były w sześciu kategoriach:

 • albumy krajoznawcze,
 • przewodniki,
 • monografie oraz inne opracowania krajoznawcze,
 • mapy i atlasy,
 • wydawnictwa dla dzieci,
 • informatory krajoznawcze.

Przedmiotem oceny Jury była krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu:

– w zakresie walorów treściowych:

 • jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej,
 • język i styl wypowiedzi,
 • użyteczność w zakresie informacji krajoznawczej i turystycznej.

– w zakresie sztuki edytorskiej:

 • opracowanie graficzne i estetyczne,
 • staranność opracowania edytorskiego,
 • jakość poligrafii.

W XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej wzięło udział 78 uczestników, którzy zgłosili do udziału w Przeglądzie 131 tytułów (172 woluminy).

Nagrody i dyplomy honorowe w kategoriach regulaminowych otrzymali wydawcy publikacji:

ALBUMY KRAJOZNAWCZE

I miejsce
O tatrzańskich pocztówkach, Adam Czarnowski.
Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2017.

II miejsce
Leksykon zabytków architektury Kresów północno-wschodnich, Magda i Mirek Osip-Pokrywka. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2017.

III miejsce
Miasto z górami. Bielsko-Biała i Beskidy, Wojciech Kryński, Elżbieta Dzikowska.
Wydawnictwo Buffi, Bielsko-Biała 2016.

 

PRZEWODNIKI

I miejsce

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie: przewodnik, Katarzyna Łoza, Chrystyna Charczuk.
Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2016.

 II miejsce

Architectural Guide: Wrocław, Marcin Szczelina, Aaron Betsky.

Wydawnictwo DOM publishers, Berlin 2017.

Architekturführer Danzig – Gdańsk, Sopot, Gdynia, Justyna Borucka, Harald Getermann.

Wydawnictwo DOM publishers, Berlin 2017.

 

III miejsce ex aequo

Przewodnik przyrodniczy po Tatrach Polskich, Tomasz Skrzydłowski.
Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2017.

Szlakiem osobliwości kulturowych i przyrodniczych polsko-słowackiego pogranicza: przewodnik turystyczny, tekst Urząd Miasta i gminy Zagórz, red. Barbara Gąsiorowska.
Urząd Miasta i Gminy Zagórz, Amistad, Kraków 2017.

 

MONOGRAFIE ORAZ INNE OPRACOWANIA KRAJOZNAWCZE

I miejsce ex aequo

Bojkowszczyzna zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. T. 1 i T. 2, red. Jacek Wolski.
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa 2016.

Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich na początku XX wieku, Dorota Żołądź-Strzelczyk, Izabela Gomułka, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Monika Nawrot-Borowska.
Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2016.

II miejsce ex aequo

Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny, Jarosław Giemza. Wydawnictwo Libra, Rzeszów 2017.

Romowie ≠ Cyganie, red. Witold Przewoźny. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2017.

Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Polskich: Sudety Zachodnie, Romuald M. Łuczyński. Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław 2016/2017.

Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Czeskich: Sudety Wschodnie, Romuald M. Łuczyński.  Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław 2015.

Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Czeskich: Sudety Zachodnie i Środkowe, Romuald M. Łuczyński. Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław 2012.

III miejsce

Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego: dziedzictwo kulturowe, pod. red. Józefa Partyki. Ojcowski Park Narodowy, Ojców 2016.

 

MAPY I ATLASY

I miejsce

Trójkąt Lidzbarski: mapa turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnictwa Zaporowo. Odcinek 1: Frombork – Płoskiński Młyn, oprac. Arkadiusz Woźniakowski, Casamata, [Wejherowo] 2016.

Trójkąt Lidzbarski: mapa turystyczna fortyfikacji na terenie Nadleśnictwa Orneta, oprac. Arkadiusz Woźniakowski. Casamata, [Wejherowo] 2016.

II miejsce

seria map:

Bory Tucholskie i Ziemia Chojnicka: mapa rowerowa skala 1:55 000, 1:60 000,

Kaszuby Południowe: mapa rowerowa skala 1:50 000, 1:60 000,

Kaszuby Północne: mapa rowerowa skala 1:55 000,

Kaszuby Zachodnie: mapa rowerowa skala 1:50 000,

Kociewie i Powiśle: mapa rowerowa skala 1:60 000,

Trójmiejski Park Krajobrazowy i okolice: mapa rowerowa skala 1:20 000, 1:25 000,

Ziemia Słupecka i Pobrzeże Słowińskie: mapa rowerowa skala 1:50 000, 1:60 000,

Żuławy i Mierzeja Wiślana: mapa rowerowa skala 1:50 000,

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk  2017.

 

III miejsce

seria map:

Książański Park Krajobrazowy: mapa turystyczna 1:30 000,

Park Krajobrazowy „Chełmy”: mapa turystyczna 1:50 000,

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy: mapa turystyczna 1:50 000,

Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”: mapa turystyczna 1:120 000,

Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy: mapa turystyczna 1:25 000,

Park Krajobrazowy Doliny Bobru: mapa turystyczna 1:40 000,

Park Krajobrazowy Gór Sowich: mapa turystyczna 1:30 000,

Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich: mapa turystyczna 1:30 000,

Przemkowski Park Krajobrazowy: mapa turystyczna 1:30 000,

Rudawski Park Krajobrazowy: mapa turystyczna 1:40 000,

Ślężański Park Krajobrazowy: mapa turystyczna 1:40 000,

Śnieżnicki Park Krajobrazowy: mapa turystyczna 1:60 000.

Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Graf, Wrocław 2017.

 

WYDAWNICTWA DLA DZIECI

I miejsce

seria autorstwa Anny i Krzysztofa Kobus: 

Podróżnik. Świętokrzyskie,

Podróżnik. Tatry i Pieniny,

Podróżnik. Warmia i Mazury,

Podróżnik. Wybrzeże Polski,

Grupa Mac, Kielce 2016.

II miejsce

W Kasprowym mateczniku: opowieść przyrodnicza, Wojciech Gąsienica-Byrcyn.
Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2017.

III miejsce

Chodź, zobacz! Przewodnik po Trakcie Królewsko-Cesarskim dla dzieci, Anna Basińska, Lucyna Kaczmarkiewicz, graf. Katarzyna Wronowska. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2017.

 

INFORMATORY KRAJOZNAWCZE

I miejsce

LOVE W_M Przegląd turystyczny. Kocham Warmię i Mazury.
Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki Oddział Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2015-2017.

II miejsce ex aequo

Opolskie kwitnące. Wędkarstwo.
Województwo Opolskie, Wydawnictwo BiK, Piła [2017].

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego: informator przyrodniczo-turystyczny.
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Łódź 2016.

Jury nie przyznało III miejsca w kategorii informatory krajoznawcze.

 WYRÓŻNIENIA:

Dyplom Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie:

Przestrzeń sportu, rekreacji i turystyki bez barier, Anna Pawlikowska-Piechotka, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa 2016.

 

Dyplom Prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek:

Romowie ≠ Cyganie, red. Witold Przewoźny, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań  2017.

 

Dyplom Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie:

Gdynia morzem pachnąca = Gdynia with the scent of the sea, Jerzy Drzemczewski i Halina Wasielke-Cieślak, Porta Mare Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, Gdynia 2017.

Dyplom Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie:

Artyści dawnego Konstancina, Hanna Kaniasta, Konstanciński Dom Kultury, Konstancin-Jeziorna 2017.

 

Dyplom Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK:

Miedzianka. Przewodnik po mieście, którego nie ma, Jarosław Szczyżowski, Wydawnictwo-Poligrafia Ad Rem, Jelenia Góra 2017.

 

      Dyplom Magazynu WYDAWCA:

W Kasprowym mateczniku: opowieść przyrodnicza, Wojciech Gąsienica-Byrcyn, Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane 2017.

                      

                                                                                                          ORGANIZATORZY

http://www.przegladksiazki.pl/, www.facebook.co/Przeglad.Ksiazki