Wyniki XXV Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej

XXV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KSIĄŻKI KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ

Protokół końcowy z posiedzenia Jury w dniach 1-2 grudnia 2016 r.

 

Organizatorzy: 

●        Międzynarodowe Targi Poznańskie,

●        Samorząd Województwa Wielkopolskiego,

●        Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Patronaty Honorowe:

●        Ministra Sportu i Turystyki,

●        Polskiej Organizacji Turystycznej,

●        Marszałka Województwa Wielkopolskiego,

●        Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

 

Przegląd przygotowała Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie.

 

Jury XXV Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej obradowało w dniach
1-2 grudnia 2016 roku w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie:

 

Przewodniczący Jury prof. dr hab. Janusz Zdebski,

członkowie:  

●        Filip Płodzień (Polska Organizacja Turystyczna),

●        Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie),

●        Andrzej Tomaszewski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w Warszawie),

●        Jerzy Ostrowski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk),

●        Andrzej Palacz (Magazyn Wydawca i portal Wydawca.com.pl),

●        Małgorzata Pawłowska (Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie),

●        Krzysztof Tęcza (Komisja Krajoznawcza ZG PTTK w Warszawie),

●        Bogdan Kucharski (Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych w Poznaniu),

●        Maria Janowicz (komisarz Przeglądu Książki).

 

Publikacje zgłoszone do udziału w Przeglądzie oceniane były w sześciu kategoriach:

●        albumy krajoznawcze,

●        przewodniki,

●        monografie oraz inne opracowania krajoznawcze,

●        mapy i atlasy,

●        wydawnictwa dla dzieci

●        informatory krajoznawcze i foldery.

 

Przedmiotem oceny Jury była krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu:

●        w zakresie walorów treściowych:

─      jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej,

─      język i styl wypowiedzi,

─      użyteczność w zakresie informacji krajoznawczej i turystycznej;

 

●     w zakresie sztuki edytorskiej:

─      opracowanie graficzne i estetyczne,

─      staranność opracowania edytorskiego,

─      jakość poligrafii.

 

W XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej wzięło udział 69 wydawców,
którzy przysłali w 117 zgłoszeniach 158 publikacji.

Jury nagrodziło wydawców następujących pozycji:

W kategorii – Albumy krajoznawcze:

I miejsce
Karpacki świat Bojków i Łemków, fot. Roman Reinfuss. Olszanica: Wydawnictwo BOSZ, 2015.

Publikacja o wyjątkowych walorach poznawczych. Archiwalne zdjęcia profesora R. Reinfussa ukazują miniony świat Łemków i Bojków. Wysoka jakość graficzna i edytorska.

II miejsce
Drewniane kościoły w Wielkopolsce = Wooden churches in Wielkopolska, red. Piotr Maluśkiewicz. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2015.

Album upowszechnia wiedzę o drewnianej architekturze sakralnej w Wielkopolsce, stanowi zarazem materiał dokumentacyjny obiektów, które szczególnie narażone są na zniszczenie.

III miejsce
Poznań by Erik Witsoe. Okiem przybysza, Erik Witsoe. Poznań: Wydawnictwo Debiuty, 2015.

Poznań w oczach cudzoziemca. Album urzeka oryginalnym ujęciem pokazywanego miasta. Odbiega od schematów, do których przywykliśmy w tego typu wydawnictwach.

 

W kategorii – Przewodniki:

I miejsce

Przewodnik po trakcie królewsko-cesarskim, Bartosz Małolepszy, Maciej Moszyński, Mikołaj Pukianiec. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016 + seria 7 folderów turystycznych:

Stare Miasto, Bartosz Małolepszy, Mikołaj Pukianiec. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Ostrów Tumski, Bartosz Małolepszy. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Trakt Królewsko-Cesarski, Bartosz Małolepszy. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Śródmieście, Maciej Moszyński. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Śródmieście: szlaki uzupełniające, Maciej Moszyński. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Śródka – Chwaliszewo, Bartosz Małolepszy. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Wzgórze św. Wojciecha – Piaski i Grobla, Mikołaj Pukianiec. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Pozycja o znacznej wartości informacyjnej, napisana w przystępnej formie. Seria folderów popularyzująca konkretne fragmenty miasta inspiruje do pogłębienia jego znajomości.

II miejsce

Archeologiczne zabytki Pomorza: województwo pomorskie, Piotr Kalka, Jarosław Ellwart. Gdynia: Wydawnictwo Region Jarosław Ellwart, 2017.

Nowatorstwo tematyki. Zabytki archeologiczne nie były eksponowane w przewodnikach turystycznych. Autorzy udowodnili, iż mogą one stanowić interesujący cel wycieczki.


III miejsce
Kalejdoskop Konstancina-Jeziorny: przewodnik turystyczny, red. Wojciech Guszkowski, Edyta Markiewicz-Brzozowska, Elżbieta Rydel-Piskorska. Konstancin-Jeziorna: Konstanciński Dom Kultury, 2015.

Staranne opracowanie edytorskie, wysoki poziom opracowania graficznego, rzetelność dokumentacji krajoznawczej. Książka zainteresuje nie tylko mieszkańców i miłośników Konstancina-Jeziorny.

 

W kategorii – Monografie oraz inne opracowania krajoznawcze:

I miejsce

Dotykownik. Atlas wypukłej grafiki. T. 1-6, Marek Kalbarczyk. Warszawa: Fundacja Szansa dla Niewidomych, 2015.

Nowość na rynku wydawniczym, niezwykle użyteczna społecznie, przeznaczona dla osób dotkniętych inwalidztwem wzroku. Pozwala na przełamywanie barier poznawczych.


II miejsce ex aequo

Bieszczadzki Park Narodowy – 40 lat ochrony, pod red. Andrzeja Góreckiego i Bogdana Zemanka. Ustrzyki Górne: Bieszczadzki Park Narodowy, 2016.

Monografia nie tylko dla naukowców, ale również dla wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o tym urokliwym zakątku Polski.

Historie warte Poznania. Od Pewuki i Baltony do kapitana Wrony, Filip Czekała. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2016.

Pozycja napisana z polotem i wdziękiem. Nawet w rzeczywistości pozornie dobrze znanej możemy odkrywać nowe zaskakujące informacje.

 

W kategorii – Mapy i atlasy:

I miejsce

Roztocze: różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe, 1:75 000, Paweł Cebrykow, Tadeusz Grabowski, Wioletta Kałamucka, Krzysztof Kałamucki. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015.

Jest to pierwsza mapa turystyczna obejmująca całość Roztocza po stronie polskiej i ukraińskiej. Bogata informacja krajoznawcza. Niezwykle przydatna dla turystów.

II miejsce

Lubelszczyzna, Roztocze, Polesie. Mapa turystyczna 1 : 175 000. Warszawa: ExpressMap, 2016.

Praktyczna, starannie wydana mapa przeglądowa pozwalająca na lepszy, bo całościowy wgląd w ten fragment Polski.

Jury nie przyznało III miejsca w kategorii mapy i atlasy

 

W kategorii – Wydawnictwa dla dzieci:

I miejsce

Polska!: polsko-angielski przewodnik po zabytkach i przyrodzie = Poland: a Polish-English guide to monuments and nature, Grzegorz Micuła, Marek Gaworski, Grzegorz Bobrowicz, tł. na ang. Nathaniel Espino. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2015.

Oryginalnie pomyślany przewodnik ukierunkowany na młodego turystę, pomocny przy zwiedzaniu kraju, ale również pozwalający na doskonalenie znajomości języka angielskiego.


II miejsce

Warszawa dla młodych podróżników, Marta Spingardi, il. Marianna Oklejak. Warszawa: ExpressMap, 2016.

Pozycja o dużej wartości edukacyjnej i wychowawczej, uwzględniająca specyfikę wieku i zainteresowań odbiorcy.


III miejsce
Dzieci odkrywają Śląskie: subiektywny przewodnik dla rodzin z dziećmi po województwie śląskim, Barbara Salamon-Szympruch. Rybnik: Kambas Group Kamil Szympruch, 2016.

Niezwykle potrzebny, przewodnik dla rodziców, którzy pragną nie tylko sami zwiedzać, ale również sprawić radość swym pociechom. W ten sposób kształtują nowe pokolenie turystów.

 

W kategorii – Informatory krajoznawcze i foldery:

I miejsce

Zakopane i Tatry Polskie: przewodnik po zabytkach i atrakcjach Zakopanego oraz najpiękniejszych miejscach Tatr, Barbara Zygmańska, Marek Zygmański. Kraków: Wydawnictwo Gauss, 2016/2017.

Ładnie wydany, użyteczny informator dla turystów rozpoczynających swą przygodę z Tatrami.
 

II miejsce

Grzbiet Lasocki w Karkonoszach. Zeszyty Historyczne, nr 1/2015. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2015.

Janusz Czerwiński i František Jirásko w Bukowcu. Zeszyty Historyczne, nr 2/2015. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2015.

Turystyczne rajdy narciarskie PTTK w Karkonoszach 1953-2015. Zeszyty Historyczne, nr 3/2015. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2015.

Śnieżka. Królowa Karkonoszy. Zeszyty Historyczne, nr 4/2015. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2015.

Willa Łąkowy Kamień jako medium kultury. Zeszyty Historyczne, nr 1(5)/2016. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2016.

20 lat zespołu „Sybiraczki i Kresowianie”. Zeszyty Historyczne, nr 2(6)/2016. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2016.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Jeleniej Górze. Zeszyty Historyczne, nr 3(7)/2016. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2016.

Powiatowe Koło Pszczelarzy w Jeleniej Górze. Zeszyty Historyczne, nr 4(8)/2016. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2016.

Zeszyty stanowią kompendium wiedzy o regionie i życiu jego mieszkańców. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, iż ukazują się dzięki społecznej pasji działaczy PTTK.

 

III miejsce
Informator dla odwiedzających Wigierski Park Narodowy, Barbara Perkowska, Jarosław Borejszo. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, 2016.

Rowerem po Wigierskim Parku Narodowym, Jarosław Borejszo, Barbara Perkowska. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, 2016.

Praktyczny, bogaty w informacje, ładnie wydany, poradnik dla turystów pragnących pieszo lub na rowerze poznać Wigierski Park Narodowy.

 

 

WYRÓŻNIENIA

 

 • Dyplom Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich:

Barwy Polski, fot. Zenon Żyburtowicz, tekst Grzegorz Micuła. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2016.

 • Dyplom Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka

          Piastowskie strony. Przewodnik po nowym Szlaku Piastowskim, Anna Plenzler.

          Poznań: Wydawnictwo Posnania, 2016

 • Dyplom Prezesa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego:

Sekrety Bielska-Białej, Jacek Kachel. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2016.

Sekrety Łodzi, część 1, Jacek Perzyński, Anna Kulik. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2016.

 • Dyplom Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie:

Tatry na nartach. Przewodnik skiturowy. Wojciech Szatkowski. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015.

 • Dyplom Prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek:

Opisanie lasówT.1, Aleksander Połujański. Olecko: Wydawnictwo Libra Olecko, 2016.

Opisanie lasówT.2, Aleksander Połujański. Olecko: Wydawnictwo Libra Olecko, 2016.

Wędrówki, Aleksander Połujański. Olecko: Wydawnictwo Libra Olecko, 2016.

Leśnictwo Polskie. T. 1, Aleksander Połujański. Olecko: Wydawnictwo Libra Olecko, 2016.

Leśnictwo Polskie. T. 2, Aleksander Połujański. Olecko: Wydawnictwo Libra Olecko, 2016.

Leśnictwo Polskie. T. 3, Aleksander Połujański. Olecko: Wydawnictwo Libra Olecko, 2016.

 • Dyplom Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie:

Na fali i pod prąd. Pełna autobiografia, Aleksander Doba. Katowice: Wydawnictwo Stapis, 2016.

 • Dyplom Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie:

Polanicki Park Zdrojowy, Zbigniew Franczukowski. Polanica-Zdrój: Wydawnictwo Press-Forum, 2016.

 • Dyplom Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK:

Śladami braci czeskich i morawskich po Polsce, Joanna Szczepankiewicz-Battek. Warszawa: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowany w RP, 2015.

 • Dyplom Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych:

Bedeker ostrowski, Marek Olejniczak. Ostrów Wielkopolski: Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, 2015.

 • Dyplom Magazynu WYDAWCA:

Duchy polskich miast i zamków, Witold Vargas, Paweł Zych. Olszanica: Wydawnictwo BOSZ, 2015.

 •  Dyplom Spółki Mazury PTTK:

Krzyżacy pod żaglami wędrówki po gminie Ryn, Wojciech Marek Darski. Ryn: Urząd Miasta i Gminy Ryn, 2015.

 

Laureaci otrzymują dyplomy honorowe nadane wspólnie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
Międzynarodowe Targi Poznańskie i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
przyznawane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach.

Przewidywane jest również przyznawanie nagród i wyróżnień
ufundowanych przez organizacje oraz instytucje związane z krajoznawstwem i turystyką.
Kryteria i sposób ich przyznawania określa fundator.

Informacja o wyróżnieniach zostanie zamieszczona na stronie www.przegladksiazki.pl oraz na Facebooku.
 

Uroczyste wręczenie dyplomów i wyróżnień nastąpi w czasie Tour Salonu w Poznaniu 18 lutego 2017 r.

SERDECZNE GRATULACJE!