Wyniki XXV Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej

XXV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KSIĄŻKI KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ

Protokół końcowy z posiedzenia Jury w dniach 1-2 grudnia 2016 r.

 

Organizatorzy: 

●        Międzynarodowe Targi Poznańskie,

●        Samorząd Województwa Wielkopolskiego,

●        Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

Patronaty Honorowe:

●        Ministra Sportu i Turystyki,

●        Polskiej Organizacji Turystycznej,

●        Marszałka Województwa Wielkopolskiego,

●        Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

 

Przegląd przygotowała Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie.

 

Jury XXV Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej obradowało w dniach
1-2 grudnia 2016 roku w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie:

 

Przewodniczący Jury prof. dr hab. Janusz Zdebski,

członkowie:  

●        Filip Płodzień (Polska Organizacja Turystyczna),

●        Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska (Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie),

●        Andrzej Tomaszewski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w Warszawie),

●        Jerzy Ostrowski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk),

●        Andrzej Palacz (Magazyn Wydawca i portal Wydawca.com.pl),

●        Małgorzata Pawłowska (Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie),

●        Krzysztof Tęcza (Komisja Krajoznawcza ZG PTTK w Warszawie),

●        Bogdan Kucharski (Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych w Poznaniu),

●        Maria Janowicz (komisarz Przeglądu Książki).

 

Publikacje zgłoszone do udziału w Przeglądzie oceniane były w sześciu kategoriach:

●        albumy krajoznawcze,

●        przewodniki,

●        monografie oraz inne opracowania krajoznawcze,

●        mapy i atlasy,

●        wydawnictwa dla dzieci

●        informatory krajoznawcze i foldery.

 

Przedmiotem oceny Jury była krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu:

●        w zakresie walorów treściowych:

─      jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej,

─      język i styl wypowiedzi,

─      użyteczność w zakresie informacji krajoznawczej i turystycznej;

 

●     w zakresie sztuki edytorskiej:

─      opracowanie graficzne i estetyczne,

─      staranność opracowania edytorskiego,

─      jakość poligrafii.

 

W XXV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej wzięło udział 69 wydawców,
którzy przysłali w 117 zgłoszeniach 158 publikacji.

Jury nagrodziło wydawców następujących pozycji:

W kategorii – Albumy krajoznawcze:

I miejsce
Karpacki świat Bojków i Łemków, fot. Roman Reinfuss. Olszanica: Wydawnictwo BOSZ, 2015.

II miejsce
Drewniane kościoły w Wielkopolsce = Wooden churches in Wielkopolska, red. Piotr Maluśkiewicz. Poznań: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2015.

III miejsce
Poznań by Erik Witsoe. Okiem przybysza, Erik Witsoe. Poznań: Wydawnictwo Debiuty, 2015.

 

W kategorii – Przewodniki:

I miejsce

Przewodnik po trakcie królewsko-cesarskim, Bartosz Małolepszy, Maciej Moszyński, Mikołaj Pukianiec. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016 + seria 7 folderów turystycznych:

Stare Miasto, Bartosz Małolepszy, Mikołaj Pukianiec. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Ostrów Tumski, Bartosz Małolepszy. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Trakt Królewsko-Cesarski, Bartosz Małolepszy. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Śródmieście, Maciej Moszyński. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Śródmieście: szlaki uzupełniające, Maciej Moszyński. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Śródka – Chwaliszewo, Bartosz Małolepszy. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

Wzgórze św. Wojciecha – Piaski i Grobla, Mikołaj Pukianiec. Poznań: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, 2016.

II miejsce

Archeologiczne zabytki Pomorza: województwo pomorskie, Piotr Kalka, Jarosław Ellwart. Gdynia: Wydawnictwo Region Jarosław Ellwart, 2017.
III miejsce
Kalejdoskop Konstancina-Jeziorny: przewodnik turystyczny, red. Wojciech Guszkowski, Edyta Markiewicz-Brzozowska, Elżbieta Rydel-Piskorska. Konstancin-Jeziorna: Konstanciński Dom Kultury, 2015.

 

W kategorii – Monografie oraz inne opracowania krajoznawcze:

I miejsce

Dotykownik. Atlas wypukłej grafiki. T. 1-6, Marek Kalbarczyk. Warszawa: Fundacja Szansa dla Niewidomych, 2015.
II miejsce ex aequo

Bieszczadzki Park Narodowy – 40 lat ochrony, pod red. Andrzeja Góreckiego i Bogdana Zemanka. Ustrzyki Górne: Bieszczadzki Park Narodowy, 2016.

Historie warte Poznania. Od Pewuki i Baltony do kapitana Wrony, Filip Czekała. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2016.

 

W kategorii – Mapy i atlasy:

I miejsce

Roztocze: różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe, 1:75 000, Paweł Cebrykow, Tadeusz Grabowski, Wioletta Kałamucka, Krzysztof Kałamucki. Zwierzyniec: Roztoczański Park Narodowy, 2015.

II miejsce

Lubelszczyzna, Roztocze, Polesie. Mapa turystyczna 1 : 175 000. Warszawa: ExpressMap, 2016.

Jury nie przyznało III miejsca w kategorii mapy i atlasy

 

W kategorii – Wydawnictwa dla dzieci:

I miejsce

Polska!: polsko-angielski przewodnik po zabytkach i przyrodzie = Poland: a Polish-English guide to monuments and nature, Grzegorz Micuła, Marek Gaworski, Grzegorz Bobrowicz, tł. na ang. Nathaniel Espino. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2015.
II miejsce

Warszawa dla młodych podróżników, Marta Spingardi, il. Marianna Oklejak. Warszawa: ExpressMap, 2016.
III miejsce
Dzieci odkrywają Śląskie: subiektywny przewodnik dla rodzin z dziećmi po województwie śląskim, Barbara Salamon-Szympruch. Rybnik: Kambas Group Kamil Szympruch, 2016.

 

W kategorii – Informatory krajoznawcze i foldery:

I miejsce

Zakopane i Tatry Polskie: przewodnik po zabytkach i atrakcjach Zakopanego oraz najpiękniejszych miejscach Tatr, Barbara Zygmańska, Marek Zygmański. Kraków: Wydawnictwo Gauss, 2016/2017.
II miejsce

Grzbiet Lasocki w Karkonoszach. Zeszyty Historyczne, nr 1/2015. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2015.

Janusz Czerwiński i František Jirásko w Bukowcu. Zeszyty Historyczne, nr 2/2015. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2015.

Turystyczne rajdy narciarskie PTTK w Karkonoszach 1953-2015. Zeszyty Historyczne, nr 3/2015. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2015.

Śnieżka. Królowa Karkonoszy. Zeszyty Historyczne, nr 4/2015. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2015.

Willa Łąkowy Kamień jako medium kultury. Zeszyty Historyczne, nr 1(5)/2016. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2016.

20 lat zespołu „Sybiraczki i Kresowianie”. Zeszyty Historyczne, nr 2(6)/2016. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2016.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Jeleniej Górze. Zeszyty Historyczne, nr 3(7)/2016. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2016.

Powiatowe Koło Pszczelarzy w Jeleniej Górze. Zeszyty Historyczne, nr 4(8)/2016. Bukowiec: Związek Gmin Karkonoskich, 2016.

III miejsce
Informator dla odwiedzających Wigierski Park Narodowy, Barbara Perkowska, Jarosław Borejszo. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, 2016.

Rowerem po Wigierskim Parku Narodowym, Jarosław Borejszo, Barbara Perkowska. Krzywe: Wigierski Park Narodowy, 2016.

 

WYRÓŻNIENIA

 

  • Wyróżnienie Prezesa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego:

Sekrety Bielska-Białej, Jacek Kachel. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2016.

Sekrety Łodzi, część 1, Jacek Perzyński, Anna Kulik. Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2016.

  • Dyplom Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich:

Barwy Polski, fot. Zenon Żyburtowicz, tekst Grzegorz Micuła. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2016.

  • Dyplom Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie:

Tatry na nartach. Przewodnik skiturowy. Wojciech Szatkowski. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015.

  • Dyplom Prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek:

Opisanie lasówT.1, Aleksander Połujański. Olecko: Wydawnictwo Libra Olecko, 2016.

Opisanie lasówT.2, Aleksander Połujański. Olecko: Wydawnictwo Libra Olecko, 2016.

Wędrówki, Aleksander Połujański. Olecko: Wydawnictwo Libra Olecko, 2016.

Leśnictwo Polskie. T. 1, Aleksander Połujański. Olecko: Wydawnictwo Libra Olecko, 2016.

Leśnictwo Polskie. T. 2, Aleksander Połujański. Olecko: Wydawnictwo Libra Olecko, 2016.

Leśnictwo Polskie. T. 3, Aleksander Połujański. Olecko: Wydawnictwo Libra Olecko, 2016.

  • Dyplom Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie:

Na fali i pod prąd. Pełna autobiografia, Aleksander Doba. Katowice: Wydawnictwo Stapis, 2016.

  • Dyplom Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie:

Polanicki Park Zdrojowy, Zbigniew Franczukowski. Polanica-Zdrój: Wydawnictwo Press-Forum, 2016.

  • Dyplom Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK:

Śladami braci czeskich i morawskich po Polsce, Joanna Szczepankiewicz-Battek. Warszawa: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowany w RP, 2015.

  • Dyplom Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych:

Bedeker ostrowski, Marek Olejniczak. Ostrów Wielkopolski: Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, 2015.

  • Dyplom Magazynu WYDAWCA:

Duchy polskich miast i zamków, Witold Vargas, Paweł Zych. Olszanica: Wydawnictwo BOSZ, 2015.

  •  Dyplom Spółki Mazury PTTK:

Krzyżacy pod żaglami wędrówki po gminie Ryn, Wojciech Marek Darski. Ryn: Urząd Miasta i Gminy Ryn, 2015.

 

Laureaci otrzymują dyplomy honorowe nadane wspólnie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
Międzynarodowe Targi Poznańskie i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze,
przyznawane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach.

Przewidywane jest również przyznawanie nagród i wyróżnień
ufundowanych przez organizacje oraz instytucje związane z krajoznawstwem i turystyką.
Kryteria i sposób ich przyznawania określa fundator.

Informacja o wyróżnieniach zostanie zamieszczona na stronie www.przegladksiazki.pl oraz na Facebooku.
 

Uroczyste wręczenie dyplomów i wyróżnień nastąpi w czasie Tour Salonu w Poznaniu 18 lutego 2017 r.

SERDECZNE GRATULACJE!